Postępowanie sądowe

Postępowanie procesowe

Kancelaria wspiera Klientów we wszelkiego rodzaju postepowań przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji oraz przed sądami administracyjnymi.

Zastępujemy naszych Klientów także przed sądami polubownymi. Każdy proces przygotowywany jest bardzo starannie, a podstawową kwestią jest opracowanie w porozumieniu z Klientem długofalowej strategii procesowej, która pozwoli na osiągnięcie zadawalających wyników w procesie.