Prawo autorskie

Prawo autorskie oraz prawo mediów

Kancelaria świadczy usługi gwarantujące zapewnienie maksymalnej ochrony prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Reprezentujemy klientów we wszelkiego rodzaju sporach wynikających z naruszania praw autorskich oraz praw pokrewnych. Wspieramy w opracowaniu umów licencyjnych oraz przenoszących majątkowe prawa autorskie. Zapewniamy także ochroną prawną przed czynami nieuczciwej konkurencji.

 

Kancelaria od wielu lat prowadzi kompleksową obsługę podmiotów działających w szeroko rozumianej branży mediów i nowych technologii. Dzięki temu pracownicy Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie we wszelkich aspektach działalności tego rodzaju podmiotów.  W ramach tej działalności doradzamy naszym Klientom w sprawach związanych z obrotem prawami autorskimi, produkcją i dystrybucją wszelkiego rodzaju contentu filmowego oraz muzycznego. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, w tym również w postępowaniach o uzyskanie koncesji oraz we wszelkich sprawach związanych z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.