Spory sądowe

Spory sądowe

Kancelaria reprezentuje swoich klientów w postepowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, jak również przed sądami polubownymi w pełnym zakresie świadczonej pomocy prawnej.

Nasza Kancelaria reprezentuje również klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Każdy proces przygotowywany jest bardzo starannie, a głównym założeniem jest opracowanie w porozumieniu z klientem długofalowej strategii procesowej, która pozwoli na najpełniejsze osiągnięcie zamierzonych celów postępowania.